Verhaal in Beeld 2019 voor Noardeast-Fryslân en Dantumadiel schrijft:

Dinsdagavond 18 september was de eerste cursusavond ‘fotograferen met je mobiel’. Projectleider Baukje Brander van Stichting Welzijn Het Bolwerk en fotograaf Peter Tromp leidden deze eerste bijeenkomst.Er zat een tiental deelnemers in een mooie ruimte van voetbalvereniging Be Quick, waar vooral eerst kennisgemaakt werd en verhalen werden gedeeld. Uiteraard met de spreekwoordelijke lach en een traan, want de deelnemers zijn allen mantelzorger voor een naaste met een psychische kwetsbaarheid. Thema’s als eenzaamheid, onbegrip, vooroordelen en liefde voor degene met een psychische kwetsbaarheid kwamen dan ook voorbij. Aan de hand van verschillende afbeeldingen werd daarna volop geassocieerd wat deze opriepen.

Ondanks dat sommige mensen elkaar nog niet kenden was er gelijk een sfeer van warmte en (h)erkenning. Wat iedereen wilde delen werd besproken en er was oprechte aandacht vanuit de groep voor elkaars verhaal en achtergrond.

Op 2 oktober is de volgende cursusavond waarop zowel theorie als praktijk behandeld gaat worden. De deelnemers kregen ouderwets huiswerk mee voor de volgende keer van Peter Tromp, waarop werd gereageerd met ‘allemaal leuke opdrachten om te ontdekken en te doen!’

Aan het einde van de avond kwam nog de vraag vanuit de groep of er een belangstellende een avond mee kon komen kijken. De unanieme reactie was: ‘Dat is toch precies wat we willen? Laten zien aan de buitenwereld wat het betekent om te zorgen voor een partner, vriend of vriendin of naaste met een psychische beperking. Van harte welkom!’
Baukje Brander en Peter Tromp zien uit naar de tweede bijeenkomst, waar echt ‘het veld’ wordt ingegaan om foto’s te maken die passen bij elke deelnemer zijn of haar persoonlijke verhaal. Tot dan allemaal!

N.B. Niet alle deelnemers wilden gelijk herkenbaar op de foto. Uiteraard houden we daar rekening mee.