Lees hier het verhaal bij de foto’s.
*****

2021 eerste ” iepenloftspul” Niawier haalt skeletten uit te kast.

tijdens de late middeleeuwen en net daarna was Friesland een godvrezend gebied waar kloosters als paddenstoelen uit de grond werden gestampt terwijl niet iedereen zich in de leer van de katholieke kerk kon vinden.

Een aantal grote kloosters zijn nog steeds bekend, zoals het klooster Claercamp dat bij Dokkum heeft gestaan, maar wie had ooit gehoord van het zusterklooster Sion dat op de Friese klei bij et dorpje Niawier stond?

Een dorpje waar nog geen 400 mensen wonen maar wat destijds een zeer belangrijk welvarend christelijk bastion dat zich staande moest houden tussen het geweld van de Geuzen, ketterijen het opkomende water.

 

Met dit eerste “iepenloftspul” van Niawier wil de schrijfster Baukje van Hijum,
onder andere bekend van ” Swart mar leaflik, Foarby it Boarkumer fjoer’ en natuurlijk de Friese hit ‘Lyts meager wyfke’, mensen inzage geven in het middeleeuwse kloosterleven en dan met name de geheimen die nooit aan het

licht zijn gekomen. De skeletten van toen komen nu uit de kast om deze aan het publiek te tonen. De pikante en controversiële verhalen die zich achter de dikke muren van het klooster hebben afgespeeld, worden zeker niet vergeten.

 

Van Hijum is van plan ook hier weer een groot spektakel van te maken.

“2021 is nog ver, maar de moeite van het wachten op dit “iepenloftspul” dat nu al geschiedenis schrijft, zeker waard” zo belooft dit gloednieuwe bestuur.

Niawier mag dan een klein dorpje zijn, maar het is tot grote dingen in staat.

 

Tekst:  Aant Jelle Soepboer