Groeien in bekwaamheid

Voor een uitvaartfotograaf is het belangrijk om zich goed te kunnen bewegen in een situatie van verlies en rouw. Toen we met elkaar als Uitvaartfotografen Noord overlegden waarin we ons nog meer in willen bekwamen, kwamen we al snel uit op omgaan met verlies en rouw. Geen situatie is gelijk en dat vraagt om kennis en inzicht hierover. En natuurlijk hoe hier mee om te gaan.

Training over omgaan met rouw en verlies

Wij zijn geen rouwtherapeuten. Maar het kan wel heel therapeutisch zijn wanneer we op een begripvolle manier omgaan met nabestaanden. Daarom hebben we aan Mettelina Baarda uit Oppenhuizen gevraagd om ons een training te geven over omgaan met rouw en rouwenden. Mettelina is de rouwbegeleider van ‘Aandacht voor verlies en rouw’.

Het gaat om luisteren

In haar gezellige en prettig ingerichte werkkamer hebben we een aantal uren geluisterd en geoefend. Veel kwam langs, over rouw en verlies en over hoe we hier zelf mee omgaan.

Voordat we ‘de diepte ingingen’, hebben we eerst naar onszelf gekeken door een beeld te zoeken dat bij onszelf paste. En aan elkaar te vertellen wat het beeld over ons zelf zegt. We benaderen situaties altijd vanuit de eigen kaders. En het is heel verrijkend te luisteren naar elkaar en te ervaren dat het voor iedereen anders is. Een luisteroefening, want luisteren dààr gaat het immers om bij verdriet: kunnen luisteren. Dit hebben we kunnen oefenen. En dit is iets wat we altijd moeten blijven doen: luisteren. Daar valt veel over en van te leren.

Niet uitgesproken, wel gehoord

Deze avond hebben we waardevolle kennis meegekregen. Wij zullen er zeker vaker met elkaar over spreken om zo onze luistervaardigheden naar een hoger niveau te brengen en van elkaar te leren. Dat is de winst van luisteren. Je gaat de ander daardoor nog meer als mens waarderen. Dit is iets dat zich achter de woorden afspeelt maar zeker ‘gehoord’ wordt. Dit zal als het ware meegenomen worden in ons werk als afscheidsfotograaf. De beelden die we daardoor kunnen afleveren brengen begrip en troost mee. Dat is de kracht van een goede reportage van het afscheid.

Foto’s #Gerda Wesselius #Afscheid belicht